Sak Pase

Sak passe

Lasosyete sa k pase ? Ou menm ki ta renmen aprann pale ak ekri kreyòl byen epi ou menm ki lekòl oswa ki gen timoun lekòl men kreyòl yo pa fin kòdjòm ak moun  ki gen zanmi yo k ap viv aletranje ki pale fransè e ki ta renmen konn pale kreyòl tou , radyo Élite TV pote pou ou: *Emisyon sa k pase*. Ki se yon kou kreyòl an liy k ap pase chak madi soti 7è pou rive 8è nan aswè sou sit radyo a, ki se: www.elitetv1.net ak fòmatè *Nervno Fils De Plume*, emisyon an ap repase chak jedi nan menm lè a.
Mezanmi kou a gratis men nou menm ki twouve l enpòtan pou n ta fè yon jès ak yon ti tchotcho, n ap monte sou https://elitetv1.net/plan3/
/ Ekip Élite la di w mèsi deja pou sipò w!
Radyo Élite TV se sa k itil ak sa k bon pou zòrèy ou.
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on google
Google+